ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

#Special Events
#Talks
Thu.18 / 09:00 - 12:30
Aμφιθέατρο

“Η ψηφιοποίηση στον τομέα του πολιτισμού

και το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη”

 

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
με τη συνεργασία
του
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου
 Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας

 

 

 

Tο Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας σε συνεργασία και στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών Αθήνας διοργανώνει ημερίδα αφιερωμένη στην «Ψηφιοποίηση στον Πολιτισμό». Η ψηφιοποίηση, ως βασική προτεραιότητα του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (μαζί με τη διακρατική συνεργασία, τη διεύρυνση κοινού, την εκπαίδευση και κατάρτιση καλλιτεχνών και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα στον τομέα του πολιτισμού) επιχειρεί να εισάγει την καλλιτεχνική δημιουργία στη νέα ψηφιακή εποχή. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η έλευση της ψηφιακής εποχής έχει τεράστιο αντίκτυπο στην πολιτιστική δημιουργία, τη διάδοση, πρόσβαση και κατανάλωση των πολιτιστικών αγαθών. Αυτή η εξέλιξη προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Για να είναι σε θέση ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας να εκμεταλλευτεί αυτές τις δυνατότητες θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι φορείς και άτομα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουν νέες μεθόδους παραγωγής και διανομής και νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Ως εκ τούτου, υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διακρατικά έργα πολιτιστικής συνεργασίας που θα ωθήσουν τους φορείς του τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή και θα τους ενθαρρύνουν να κάνουν χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών από την παραγωγή έως τη διανομή και την κατανάλωση.

Ενδεικτικές δράσεις είναι η διοργάνωση εργαστηρίων (workshops) στη χρήση νέων τεχνολογιών, η δοκιμή νέων καναλιών διανομής μέσω ψηφιακών μέσων, καθώς και  η ανάπτυξη εργαλείων για την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου. Γενικότερα, επιλέγονται έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση αυτής της προτεραιότητας και θα πρέπει να έχουν μια καινοτόμο προσέγγιση πέρα από την απλή ψηφιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου.

Η ημερίδα θα προσφέρει την ευκαιρία παρουσίασης καλών πρακτικών σχετικά με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας από ελληνικούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς καθώς και την ευκαιρία δικτύωσης με εκπροσώπους των Σημείων Επαφής του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη της Κύπρου, Ισπανίας και Σερβίας.

 

09:00 - 09:30

Εγγραφές

 

9:30 - 9:50

Χαιρετισμός από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Χαιρετισμός από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

9:50 - 10:10

Γιώργος Καλαμαντής

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπεύθυνος του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου

Ιδρυτής και Διευθυντής του Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών Αθήνας “Η συμμετοχή του Athens Digital Arts Festival στο σχέδιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη Live Performers Meeting 2015-2018”

Πάνος Γκιόκας

Υπεύθυνος Marketing και Επικοινωνίας, Ελευσίνα 2021

Σπύρος Ράπτης

Ινστιτούτο Γλώσσας και Λόγου, Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας “Αθηνά”, “Το μέλλον ξεκινά τώρα, η καινοτόμος εφαρμογή των ψηφιακών μέσων στις τέχνες και τον πολιτισμό”.

10:10 - 11:00

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης για την ψηφιοποίηση στον τομέα του πολιτισμού

Ειρήνη Κομνηνού

Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπεύθυνη του υποπρογράμματος Πολιτισμός “Η ψηφιοποίηση στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα”

Άννα Κασιμάτη

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, υπεύθυνη του υποπρογράμματος Media “Η ψηφιοποίηση στον οπτικοακουστικό τομέα”

Αγαθή Παπανότη και Χάρης Γεωργιάδης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, “Searchculture.gr, ο συσσωρευτής ψηφιοποιημένου πολιτιστικού περιεχομένου του ΕΚΤ”

Γεωργία Τζένου

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Horizon 2020 & COSME “Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες Ορίζοντας 2020 και COSME”

Λουκάς Κατσικάρης

Συνιδρυτής της Bolt Virtual “Η “Εμβυθιστική”  Εικονική Πραγματικότητα ως εργαλείο ψηφιοποίησης στον πολιτιστικό τομέα”

11:00 - 12:00

Προοπτικές ευρωπαϊκών συνεργασιών με φορείς από την Κύπρο, την Ισπανία και τη Σερβία

“Ο πολιτιστικός τομέας και εξωστρεφείς πολιτιστικοί οργανισμοί από την Κύπρο, την Ισπανία και τη Σερβία.”

Άνδρη Χατζηανδρέου

Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Κύπρου

Carolina Fenoll Espinosa

Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ισπανίας

Dimitrije Tadic και Milan Djordjevic

Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Σερβίας

12.00 - 12.30

Ξενάγηση στην έκθεση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών και χρόνος για δικτύωση μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων

RELATED